INFO – NOVEMBER 2017

 

Uppdatering av fiberinstallationsprocessen med tidplan för 2018


Efter bildandet av Kråksundsgap fiberförening skickades den första bidragsansökan till Länsstyrelsen den 13 februari 2013. Ansökan formulerades efter de krav och former som Jordbruksverket då ställt upp. Emellertid ändrades flera gånger under 2013 till 2015 kraven från Jordbruksverket och som resultat skickade föreningen varje gång in nya ansökningar. Den 30 september 2015 skickade föreningen in bidragsansökan enligt de då gällande kraven. Då konstaterades att föreningen inte skulle få något bidrag alls då Jordbruksverket plötsligt ansåg att det fanns alldeles för många sommarboende fastighetsägare i föreningens område.


Styrelsen beslöt därför att kalla till en extra föreningsstämma den 27 februari 2016. Det beslutades enhälligt att föreningen skulle teckna en avsiktsförklaring med IP Only att bygga och förvalta fibernätet i vårt område. I april 2016 skickade IP Only erbjudande till alla fastighetsägare att ansluta sig till fibernätet i vårt område. I samband med detta etablerade vi ett nära samarbete med Hälleviksstrands fiberförening.

 Planen var att byggnation skulle startas tidig vår 2017. En förutsättning för att vi kan hålla kostnaderna nere var att vi kan samgräva med kommunens stamnät. Planen försenades av att en kontrakterad entreprenör avsade sig uppdraget som var tecknat samt att kommunen inte hade alla besluten på plats. Uppstart skedde sedan under sommaren efter en ny gräventreprenör var kontrakterad. Grävning har sedan fortgått från Ellös ner mot Hälleviksstrand enligt plan.


Den för projektets fortlöpande viktigaste flaskhalsen är Trafikverkets handläggande.16 juni 2017 skickade IP Only in dokument som berör Trafikverkets områden, de stora genomfartsvägarna, med begäran om handläggare. Då belastningen på handläggarna är stor är väntetiden för närvarande mer än 6 månader. Förväntad tilldelning beräknas ske bästa fall innan årsskiftet.


Med den förutsättningen kommer grävning av stamledningen mellan Sollid och Mollösund att påbörjas i januari 2018. Grävningen beräknas vara avslutad till semestern 2018. Allt eftersom grävningen fortskrider påbörjas arbetena i samhällena.


Tidsplanen för området som faller inom Kråksundsgap fiberförening är att Edshultshall/  Barrevik kommer att bli ljussatt under senvåren/försommaren och grävning inne i samhället  Mollösund sker efter semestrarna då trafiksituationen då lättar. Ljussättning sker under senhösten.


Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att när fibern är indragen i fastigheten, ljussatt och godkänd, skall respektive fastighetsägare själv ombesörja val av operatör samt anskaffa nödvändig utrustning för anslutning av egen utrustning i fastigheten. Fiberföreningen kommer att bistå med hjälp att hitta företag som kan åtaga sig detta uppdrag.  VIKTIGA MEDDELANDEN:


  1. 1.Det går fortfarande att anmäla sig till fibernät hos Ip Only till offererat pris: 19.900 kronor. Erbjudandet gäller nu! Anmälan sker direkt till www.vastragotaland.ip-only.se


  1. 2.Ni som har fått markavtal för godkännande/underskrift. Ju snabbare Ip Only får avtalen i retur, ju snabbare får vi fiber.


3. Kråksundsgaps Fiber hade årsstämma den 7 maj i lokalen i Barrevik; se mötesprotokoll.


NULÄGE


480 fastigheter , inom vårt område, har anmält anslutning till IP Only´s fibernät. Därtill kommer ett antal företag och flerfamiljsfastigheter. Av de anmälda är 348 medlemmar i Kråksundsgaps Fiber Ekonomisk Förening. Totalt finns det cirka 800 fastigheter i vårt område.  


Avtal har upprättats mellan föreningen och IP Only  som reglerar samarbetet.


IP Only håller på med projektering, vilket omfattar kartläggning av hur fibern skall dras och kontakt med berörda markägare.

 

Mer information

Kontaktperson och ordförande är

Ingmar Edström 0706-06 40 90 eller ingmar.edstrom@hotmail.com